Przejdź do treści

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Logopeda

Drodzy rodzice!
Nazywam się Katarzyna Szewczyk, jestem absolwentką politologii Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalnością polityka społeczna oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne.
Oferuję diagnozę, profilaktykę oraz terapię logopedyczną dzieci (w tym kształtowanie mowy, terapię wad wymowy, terapię zaburzeń mowy i komunikacji prowadzonej m. in. metodą krakowską – potwierdzoną odbytym stażem u licencjonowanej terapeutki w Warszawie).

Przez kilka lat pracowałam – (aktualnie współpracuję) w jednej z warszawskich placówek – Ośrodku Wczesnej Interwencji ul. Pilicka 21, gdzie prowadziłam wieloprofilową terapię dzieci ze sprzężonymi dysfunkcjami rozwojowymi (dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, alalią, afazją, zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy).
Na co dzień pracuję z przedszkolakami w Przedszkolu nr 126 w Warszawie.

Jestem terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą miofunkcjonalnym.

Organizacja terapii logopedycznej w przedszkolu:

Na początku każdego roku szkolnego (wrzesień-październik) przeprowadzam przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci w przedszkolu.
Dzieci, którym potrzebna jest pomoc/wsparcie są kwalifikowane na ćwiczenia eliminujące wady mowy i wymowy. Następnie dzieci zakwalifikowane na terapię (informacja przekazana przez nauczycieli poszczególnych grup) po pisemnym wyrażeniu zgody rodziców biorą udział w indywidualnych zajęciach logopedycznych (w grupach maksymalnie cztero-osobowych).

Logopeda przedszkolny realizuje program profilaktyki i terapii logopedycznej. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

Opieka logopedyczna w przedszkolu obejmuje:

  • diagnozę i terapię logopedyczną,
  • systematyczne prowadzenie grupowych zajęć logopedycznych – które odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w tym:
  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
  • ćwiczenia oddechowe i słuchowe,
  • ćwiczenia artykulacyjne kształtujące prawidłową wymowę zaburzonych głosek,
  • ćwiczenia stymulujące rozwój mowy,
  • konsultacje dla rodziców i pomoc w zakresie działań logopedycznych.
 

Grupowe zajęcia lgopedyczne

W środę odwiedziła nas pani Kasia- przedszkolna logopeda ...
POL_BIP_full (1)
Skip to content