Przejdź do treści

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

REKRUTACJA

REKRUTACJA

Home » REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Serdecznie zapraszamy na zajęcia adaptacyjne nasze nowoprzyjęte przedszkolaki wraz z rodzicem/opiekunem 29 i 30 sierpnia w godzinach 10:00 – 12:00.

Na spotkania prosimy o zabranie kapci na zmianę.

Zanim zacznie się przedszkole

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu na temat adaptacji: https://rodzice.fdds.pl/wiedza/adaptacja-dziecka-do-przedszkola/

Zadaj pytanie

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o naszym przedszkolu, znajdującymi się na stronie internetowej oraz ze statutem przedszkola dostępnym w zakładce dokumenty.

W razie pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego w godzinach pracy sekretariatu (8 – 16).

Telefon: (22) 259 41 63

Wirtualny spacer po przedszkolu

Gorąco zapraszamy do wirtualnego zwiedzania naszego przedszkola: wirtualny spacer

______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 7 marca br. Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego:

deklaracja_kontynuowania_wychowania_przedszkolnego 2023-24

Zasady i Kryteria rekrutacji:

Zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w załączonych poniżej plikach oraz na stronie Biura Edukacji w linku poniżej. 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych 2023_2024

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2023_2024

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci5

HARMONOGRAM

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

28 lutego – 6 marca godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

7 marca godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

7 marca godz. 13.00 – 22 marca godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

7 marca godz. 13.00 – 23 marca godz. 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Ważne

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. 

26 kwietnia godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia godz. 13.00 – 5 maja do godz. 10.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

8 maja godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

8 maja – 23 maja

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

15 czerwca godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca godz. 16.00 – 20 czerwca godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca – 21 czerwca godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Ważne

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

28 czerwca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 czerwca godz. 13.00 – 30 czerwca godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

3 lipca godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 3 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

*W przypadku chęci zapisania dziecka do przedszkola poza terminami rekrutacji elektronicznej prosimy o dowiadywanie się o wolne miejsca i składanie podań do dyrektora przedszkola.
POL_BIP_full (1)
Skip to content