Przejdź do treści

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”

KADRA

Home » O NAS » KADRA

Nasze Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą. Kadrę placówki oprócz nauczycieli tworzą również logopeda, terapeuta pedagogiczny i psycholog. Wspólnie troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, wspierają rodziców w przygotowaniu dzieci do życia w rodzinie i społeczeństwie.

DYREKTOR

Dyrektor Przedszkola: mgr Magdalena Wasilewska-Badziak

Wicedyrektor Przedszkola:

ADMINISTRACJA

Kierownik administracyjno-gospodarczy: mgr Marta Rączkowska

Pomoc administracyjna: inż. Marta Dzbeńska

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

mgr Małgorzata Sałacińska – nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Wasilewska-Badziak – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Sarnowska – nauczyciel mianowany

mgr Ludmiła Dzierzgowska – nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Ogonowska – nauczyciel mianowany

mgr Luiza Wiącek – nauczyciel mianowany

mgr Anna Zoń – nauczyciel mianowany

mgr Wioletta Lewicka – nauczyciel mianowany

mgr Marta Kurenda – nauczyciel mianowany

mgr Kamila Kapciak – nauczyciel początkujący (daw. kontraktowy)

mgr Anna Tatar – nauczyciel początkujący (daw. kontraktowy)

mgr Aneta Kozłowska – nauczyciel początkujący (daw. kontraktowy)

mgr Alicja Królikowska – nauczyciel początkujący (daw. kontraktowy)

LOGOPEDA, TERAPEUTA, PSYCHOLOG

Logopeda – mgr Beata Lechowicz – nauczyciel mianowany

Psycholog –

Pedagog specjalny – Katarzyna Kulesza

Nauczyciel wspomagający – mgr Karina Rodzoch – nauczyciel mianowany

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

Język angielski  – Magdalena Zapalska

Rytmika – mgr Mirosław Szulczyński

Religia – s. Agnieszka Rogacz

Skip to content